Missie : 
De scholen van Archipel stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst. 
 
Visie:
Kinderen afkomstig van scholen van Archipel zijn succesvol in het vervolgonderwijs en in de maatschappij van de toekomst doordat zij:
◾Gemotiveerd leren
◾Kritisch denken
◾Effectief communiceren
◾Goed kunnen samenwerken
◾Verantwoordelijke burgers zijn, met oog voor culturele verschillen
◾Creatief zijn, en daarbij nieuwe technologie kunnen inzetten
◾Flexibel zijn
◾Inzicht hebben in de eigen persoon en zich kunnen inleven in de ander
◾Gelukkig zijn

Mijn kind

Activiteiten van de groep van uw kind vindt u onder GROEPEN.

Twitter

 Afbeeldingsresultaat voor twitter