Ouderparticipatie :

De ouders nemen bij het schoolgebeuren een
belangrijke plaats in; zij zijn immers de eerst
verantwoordelijken voor hun kinderen.
Wij willen dan ook de ouders zoveel mogelijk
betrekken bij ons onderwijs, door middel van:
- voorlichting 
- de nieuwsbrief
- oudergesprekken
- thema-ochtenden
- deelnemen aan creatieve activiteiten
- helpen begeleiden van buitenschoolse activiteiten

 

Mijn kind

Activiteiten van de groep van uw kind vindt u onder GROEPEN.

Twitter

 Afbeeldingsresultaat voor twitter