Ouderparticipatie

De ouders nemen bij het schoolgebeuren een
belangrijke plaats in; zij zijn immers de eerst
verantwoordelijken voor hun kinderen.
Wij willen dan ook de ouders zoveel mogelijk
betrekken bij ons onderwijs, door middel van:
- voorlichting
- de schoolgids
- de nieuwsbrief
- oudergesprekken
- ondersteuning tijdens creatieve activiteiten
- begeleiden van buitenschoolse activiteiten

 

Mijn kind

Activiteiten van de groep van uw kind vindt u onder GROEPEN.

Twitter

 Afbeeldingsresultaat voor twitter