Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR hebben ouders én leerkrachten zitting.
De directeur is geen lid van de MR, maar kan tijdens
vergaderingen om advies of verduidelijking worden
gevraagd.
De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus
door ouders bezocht worden.
De MR is wettelijk bevoegd om advies te geven
aan het schoolbestuur en heeft daarmee zeggenschap
over verschillende beleidskwesties.
Met name zaken die ouders en leerlingen aangaan.
Het reglement van de MR ligt op school ter inzage.

Mijn kind

Activiteiten van de groep van uw kind vindt u onder GROEPEN.

Twitter

 Afbeeldingsresultaat voor twitter