Schoolconcept

Wij begeleiden het kind bij zijn leren in verschillende
onderwijsleersituaties en sturen het naar een steeds
effectiever en zelfstandiger manier van leren.
Hierdoor is het kind niet alleen maar een deelnemer
in de school ( c.q. maatschappij), maar kan het zich
ook beter handhaven door het gebruiken van zijn
creatieve vermogens.
Wij bieden het kind de mogelijkheid om het eigentijdse
gebeuren op zijn eigen niveau te verwerken.
Wij zijn behulpzaam bij het ontdekken en verkennen
van de wereld, de ander en zichzelf.
Dit bereiken wij door het kind te leren luisteren, kijken,
kritisch te denken, oordelen en zinvol te handelen.
Het accent in de Waaier ligt op het taalonderwijs
en het werken met kleine groepen in de onderbouw.
Wij willen het kind een zo stevig mogelijke basis
meegeven voor een succesvolle schoolloopbaan.
Er is op onze school een speciale coördinator voor
taal- en leesonderwijs, een rekencoördinator en een
dramatherapeute.

Hoe wij dit concept in de praktijk hebben uitgewerkt,
kunt u lezen in de schoolgids die ook op school te verkrijgen is.

Mijn kind

Activiteiten van de groep van uw kind vindt u onder GROEPEN.

Twitter

 Afbeeldingsresultaat voor twitter